Dự Án Đại Nam

  • 21 Tháng Sáu

Dự án Đại Nam

Ngành Nghề: Dược Phẩm

Vị Trí: KCN Mingalardon, Yangon, Myanmar

Quy Mô: 11,418.00 m2

    Tag:

Bình luận: